Familie Bosveld

De naam Bosveld

De naam Bosveld is hoogst waarschijnlijk een zogenaamde adresnaam. Een naam die iemand koos of kreeg die kenmerken bij zich droeg van de plaats waar de persoon woonde. De naam komt in heel Nederland voor maar kent de grootste concentratie in de gemeente Rheden (2010). Er is een schrijfwijze met een “d” en een met een “t” op het eind. Verder bestaat er ook de naam Boesveld. De herkomst van deze naam is aan een boerderij in het plaatsje Westendorp in de achterhoek te koppelen. De beschreven tak van de familie Bosveld stamt uit Westervoort. 

Over adresnamen zegt het Meertens Instituut:

Verwant met de herkomstnamen zijn de woonplaatsnamen of adresnamen. Maar in deze categorie wordt niet de voormalige, maar de actuele woonplaats van de naamdrager genoemd, zijn domicilie als het ware. Net zoals de herkomstnamen bevatten ze een topografische aanduiding, die verwijst naar een vast punt in het ruimtelijke referentiekader van een kleinschalige gemeenschap. Dat kan bijvoorbeeld de woning zijn van de naamdrager (zijn huis, kasteel, hoeve, herberg), de landschappelijke sector waarop of waarbij hij woont (een bos, een heideveld, een moeras, een cultuurlandcomplex), of een ander verschijnsel dat dienst doet als ruimtelijk richtpunt (waterlopen, waterovergangen, grenspalen, veldkruisen, stadspoorten, alleenstaande bomen, galgen, uitkijkposten, enzovoort). Zowel herkomstnamen als woonplaatsnamen bevatten dus een aardrijkskundige benaming. Bij de eerste categorie gaat het om namen die al tot vaste plaatsnaam of toponiem waren versteend op het ogenblik dat er bijnamen mee werden gevormd. Het topografische woord aan de oorsprong van woonplaatsnamen kan evengoed al toponymische status hebben gehad, maar de beschrijving van iemands adres kon ook gebeuren aan de hand van uitdrukkingen met de soortnaam voor het werkelijkheidsgegeven waar de persoon gelokaliseerd werd. Zo kan de stamvader van een familie Van der Heijden(n), Van den Heede of Van Hee inderdaad aan of op een heideveld hebben gewoond, maar ook in een gehucht waar alle heide al eerder in cultuurland was omgezet, en dat naar zijn voormalige status de eigennaam Heide of ter Heide(n) droeg. Het enige waar we met zekerheid van uit mogen gaan, is dat de bakermat van de familie gezocht moet worden op een plek die ooit een heide was. (…)

Bron: Meertens Instituut.

Leave a Reply

  

  

  

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.