De schrijver Charles Krienen

combi
Charles Krienen Voor het grootste deel van de tijd is graven in de familiehistorie een saaie bezigheid. Met veel moeite weet je een geboortedatum te achterhalen of ontdek je wat iemand zijn beroep was. Maar je zou veel meer willen weten. Wat voor vermaak hadden deze mensen. Hoe zag het leven er toen in zo’n dorp uit. De op  30 november 1873 te Laag-Keppel geboren schrijver Charles Krienen heeft verschillende jeugdboeken op zijn naam staan. Zijn eerste boeken verhalen over zijn jeugd in Laag-Keppel. En beschrijven op humoristische wijze het leven in en om dit dorp in de Achterhoek van Gelderland. Ze geven ons een uniek doorkijkje naar het leven in dit dorp aan het eind van de negentiende eeuw.

Charles Krienen was een achterkleinzoon van Meintjen Kets dochter van Gerrit Kets herbergier van de Gouden Leeuw in Laag-Keppel. Mientjen trouwde met een Duitser. Die de welluidende naam August Friedrich Wilhelm Krienen droeg. De vader van Charles en een van de kleinzonen van dit echtpaar werd later de plaatselijke smid in Laag-Keppel. En het eerste boek van Charles Krienen heeft dan ook als titel ‘De zoon van de dorpssmid’ (1900)…

De website volksfeesthummelo.nl (buurdorp van Laag-Keppel) heeft verschillende artikelen aan hem gewijd. En schrijft over hem het volgende: Krienen volgde een opleiding tot onderwijzer en verliet de Achterhoek en werkte daarna op scholen in Bussum en Den Haag. Hij trouwde twee keer; uit beide huwelijken kwamen in totaal acht kinderen voort. Twee ervan stierven op jonge leeftijd. Rond 1925 kreeg Krienen een alcoholprobleem. Dit was voor zijn tweede vrouw aanleiding hem te verlaten. Waarschijnlijk is zijn alcoholverslaving ook de oorzaak van zijn vervroegd vertrek uit het onderwijs geweest. Naast dit probleem waren er geldzorgen. Voortdurend zat Krienen in geldnood. Hij klopte dan ook regelmatig bij zijn uitgevers aan om een voorschot te verkrijgen op zijn honorarium. Als kinderboekenschrijver werd hij rond 1900 actief. Behalve onder zijn eigen naam publiceerde hij onder de pseudoniemen P. Koekoek en Suze Brinkgreve. Die laatste auteursnaam gebruikte hij voor een aantal meisjesboeken. In totaal verschenen meer dan zestig jeugdboeken van zijn hand. Belangrijke gebeurtenissen in deze streek zijn herkenbaar beschreven, zoals de komst van de tram, de invloed van de 1e wereldoorlog, oude gebruiken en de invloed van de baron van kasteel Keppel op de dorpsgemeenschap. Zijn latere werk is gesitueerd in Den Haag en omgeving. Zijn opvattingen over de eisen die aan een kinderboek gesteld moeten worden, formuleerde hij in het tijdschrift ‘School en Leven’ (1902/1903): “Wat een kind doet grijpen naar een boek, dat doet de innigheid, waarmee het is geschreven, dat doet de liefde, die spreekt uit iedere regel, die recht gekomen is uit de fijnvoelende ziel van de schrijver, die al die personen in zijn boek heeft neergeschreven, als echte menschen van vlees en bloed”. Bij het lezen van zijn boeken wordt men inderdaad meegesleept in de gevoelens en invoelend vermogen van de schrijver. De boeken van Krienen zijn niet alleen boeiend voor kinderen, ook volwassenen worden bij het lezen geconfronteerd met een diep gevoel van eerlijkheid, rechtvaardigheid en vriendschap. Begrijpelijk dat de schrijver, in zijn beleving van de wereld, tegenslagen en teleurstellingen ondervond. De realiteit van het ‘harde’ leven aan het begin van de vorige eeuw was blijkbaar zo in tegenstelling met zijn visie daarop, dat hij een uitweg zocht via de fles. Hij wist daar niet op een verstandige manier mee om te gaan. Charles Krienen overleed in 1945 in Amsterdam aan hongeroedeem, dat is een ziekte veroorzaakt door ernstige ondervoeding. De eerste boeken van zijn hand spelen in de Achterhoek. Meestal zijn het avontuurlijke jongensverhalen zoals ‘De zoon van den dorpssmid’ (1900), ‘Uit de jeugd van een Gelderschen jongen’ (1904) en ‘Twee echte jongens’ (1905).

 

De boeken van Krienen zijn nog regelmatig op boekbeurzen te vinden maar ook met Google valt via verschillende boekwinkeltjes nog een heel eind te komen. Voor wie niet wachten kan hieronder een link naar enkele ebook exemplaren. Veel leesplezier!

Leave a Reply

  

  

  

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.